+48 515 038 568

Strategia logistyczna, organizacja logistyki

Variant

Kompleksowy audyt i reorganizacjia logistyki w firmie Variant S.A.

Audyt logistyki firmy w celu usprawnienia procesów lgistycznych i uzyskania oszczędności więcej »

Cel usługi

 • Weryfikacja organizacji logistyki przedsiębiorstwa pod kątem celów i roli biznesowej tej funkcji
 • Wskazanie optymalnej ścieżki zmian w celu osiągnięcia parametrów i jakości korzystnej dla biznesu
 • Opracowanie strategii logistycznej przedsiębiorstwa w celu budowania przewagi konkurencyjnej

Opis usługi

Efektem tej usługi jest opracowanie strategii logistycznej firmy lub strategii funkcjonalnej w obszarze logistyki oraz zdefiniowanie planu i programu zmian w organizacji i zarządzaniu logistyką.

Punktem wyjścia projektowania strategii logistycznej lub organizacji logistyki jest analiza strategii przedsiębiorstwa, mocnych i słabych stron, zidentyfikowanie roli logistyki w konkurowaniu na danym rynku, analiza kosztów i efektywności logistycznej przedsiębiorstwa.

Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie to element kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej Chaingers, właściciela marki Logisys.

Kiedy zamówić?

 • Wątpliwości, czy logistyka w przedsiębiorstwie jest właściwie zarządzana
 • Nieadekwatność kosztów i ich elastyczności do celów konkurencyjnych
 • Mniej wydajny system logistyczny w porównaniu do benchmarków branżowych

Korzyści

 • Szybkie podjęcie racjonalnych i bezpiecznych decyzji biznesowych w obszarze logistyki
 • Wypracowanie klarownej i efektywnej strategii logistycznej
 • Lepsza realizacja celów biznesowych przedsiębiorstwa
 • Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Zwiększenie efektywności systemu zarządzania logistyką
 • Uzyskanie skonkretyzowanego planu wprowadzania zmian w logistyce

Odbiorcy

Wszystkie przedsiębiorstwa

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X