+48 515 038 568

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa

Audyt procesu zaopatrzenia w papier dla firmy LSC Communications

Zwiększenie efektywności zarządzania kluczowym surowcem

więcej »

Cel usługi

 • Diagnoza obecnego stanu logistyki w przedsiębiorstwie
 • Obiektywna ocena funkcjonowania logistyki firmy
 • Wskazanie obszarów do optymalizacji oraz możliwych usprawnień w celu zwiększenia efektywności logistyki i obniżenia kosztów operacyjnych
 • Ocena sytuacji pod kątem konkretnego zagadnienia np. gotowości firmy do obsługi nowego rynku

Opis usługi

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa obejmuje rozpoznanie efektywności procesów i organizacji logistycznej, ocenę dopasowania obecnej struktury do wymagań strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Efektem audytu są rekomendacje w zakresie dalszych kierunków działania.

Podstawą audytu jest analiza danych z uwzględnieniem różnorodnych metod badawczych jak obserwacja procesów, wywiady z pracownikami, warsztaty z kierownictwem.

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa jest elementem kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej Chaingers, właściciela marki Logisys.

Kiedy zamówić?

 • Konieczność weryfikacji lub wypracowania nowej strategii logistycznej
 • Konieczność optymalizacji kosztów
 • Konieczność poprawy parametrów logistycznych
 • Konieczność uzyskania odpowiedzi na konkretne zapytanie biznesowe

Korzyści

 • Pewność informacji (trafna diagnoza)
 • Możliwość podjęcia optymalnej decyzji oszczędzającej czas i pieniądze firmy
 • Skupienie się na priorytetowych działaniach, dających największe efekty
 • Rozwój kompetencji pracowników
 • Benchmarking
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnej decyzji przez menedżera
 • Uniknięcie kosztów związanych z podjęciem błędnej decyzji
 • Odzyskanie czasu pracowników związanych z przygotowywaniem analiz i decyzji

Odbiorcy

Każde przedsiębiorstwo, którego zarząd lub właściciel potrzebuje wiarygodnej i niezależnej oceny sytuacji, zarówno w celach naprawczych jak i rozwojowych.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X