12 633 12 88

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów logistycznych oznacza wdrożenie całościowego rozwiązania integrującego pracę ludzką, maszyny i urządzenia oraz systemy informatyczne. Automatyzacja logistyki występuje zarówno w procesach magazynowych, jak również w procesach produkcyjnych.

Kiedy należy automatyzować procesy logistyczne?

Automatyzacja procesów produkcyjnych, magazynowych czy inwentaryzacyjnych staje się koniecznością, gdy liczba i skala wykonywanych operacji uzasadnia ekonomikę inwestycji lub/oraz gdy brak automatyzacji grozi przekroczeniem dopuszczalnego biznesowo poziomu błędów i ryzyka.

W dzisiejszych czasach automatyzacja staje się domyślnym standardem realizacji coraz większej liczby procesów logistycznych. Wynika to z rosnącej presji na ceny produktów i usług, a tym samym na jendostkowe koszty logistyczne. Wskutek tego automatyzacja procesów stanowi często kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Usługi Logisys w zakresie automatyzacji procesów

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X