+48 515 038 568

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów logistycznych oznacza wdrożenie całościowego rozwiązania integrującego pracę ludzką, maszyny i urządzenia oraz systemy informatyczne. Automatyzacja logistyki występuje zarówno w procesach magazynowych, jak również w procesach produkcyjnych. Posiadamy bogate doświadczenie i kompetencje w obszarze projektowania koncepcji technologiczno–procesowych, z zastosowaniem automatyki magazynowej, w oparciu o analizę opłacalności wykorzystania danych technologii, kalkulacje strumieni i wydajności na poszczególnych stanowiskach oraz wstępny dialog techniczny z dostawcami.

Automatyzacja procesów logistycznych jest elementem kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej Chaingers, właściciela marki Logisys.

Kiedy należy automatyzować procesy logistyczne?

Automatyzacja procesów produkcyjnych, magazynowych czy inwentaryzacyjnych staje się koniecznością, gdy liczba i skala wykonywanych operacji uzasadnia ekonomikę inwestycji lub/oraz gdy brak automatyzacji grozi przekroczeniem dopuszczalnego biznesowo poziomu błędów i ryzyka.

W dzisiejszych czasach automatyzacja staje się domyślnym standardem realizacji coraz większej liczby procesów logistycznych. Wynika to z rosnącej presji na ceny produktów i usług, a tym samym na jendostkowe koszty logistyczne. Wskutek tego automatyzacja procesów stanowi często kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Tego typu rozwiązania przeznaczone są dla biznesów, w których dużym problemem jest dostępność zasobów ludzkich lub/i wysoki koszt logistyki, słaba skalowalność i przygotowanie na spiętrzenie.

Zakres usług

 • Quick Check
 • Masterplan: koncepcja technologiczno-procesowa magazynu z wykorzystaniem różnego rodzaju automatyki
 • Analiza opłacalności wykorzystania danych technologii, kalkulacje strumieni i wydajności na poszczególnych stanowiskach, wstępny dialog techniczny z dostawcami
 • Dobór urządzeń do poszczególnych procesów i zadań
 • Oszacowanie zasobów do obsługi magazynu
 • Rysunki i modele magazynu (wizualizacje 3D, 2D)
 • Modele symulacyjne
 • Kalkulacje zwrotów z inwestycji dla poszczególnych elementów automatyzacji
 • Deatil planning (specyfikacja wymagań pod przetarg na automatykę; współpraca z dostawcami na etapie składanie oferty w celu dopasowania wizji technicznej dostawcy do koncepcji magazynu)
 • Wsparcie przy obsłudze przetargów na elementy automatyzacji
 • Definiowanie wymagań dla WMS i MFC/WCS (Material flow control / Warehouse control system)
 • Project management i odbiory
 • Przekazanie głównych wymagań dla developerów

Dla kogo?

 • Dla firm, które planują budowę magazynu zautomatyzowanego
 • Dla firm, które planują gwałtowny wzrost biznesu i potrzebują zabezpieczyć logistykę
 • Dla firm, którw zastanawiają się, czy automatyzacja rozwiąże ich problemy z wydajnością magazynu
 • Dla firm, które w automatyzacji widzą szansę na uniezależnienie się od dostępności siły roboczej
 • Dla firm, które chcą zmniejszyć koszt jednostkowy obsługi przejścia towaru przez magazyn
 • Dla firm, które chcą przebudować / zoptymalizować posiadany magazyn
 • Dla operatów logistycznych, którzy chcą zwiększyć swoją marżę
 • Dla firm planujących uruchomienie nowego kanału (zwłaszcza e-commerce, omnichannel), który istotnie komplikuje procesy logistyczne

Kluczowe korzyści

 • Obniżenie ryzyka inwestycyjnego
 • Skrócenie czasu trwania inwestycji
 • Optymalizacja kosztów inwestycji
 • Dostarczenie specjalistycznych kompetencji związanych z budowanie i eksploatacją zautomatyzowanych magazynów
 • Wiarygodny materiał do podjęcia decyzji o inwestycji (kalkulacje zwrotu, ROI itp.)
 • Ułatwienie przeprowadzenia przetargu
 • Dobór efektywniej technologii, dopasowanej do potrzeb biznesowych

Usługi Logisys w zakresie automatyzacji procesów

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X