+48 515 038 568

Automatyzacja procesów magazynowych

Bruno Tassi

Bruno Tassi: ujednolicenie i automatyzacja procesów w ponad 20 oddziałach

Integracja systemów wspierających procesy magazynowe w firmie Bruno Tassi więcej »

Cel usługi

 • Skrócenie przebiegów procesów
 • Standaryzacja i stabilizacja jakości
 • Obniżenie kosztu magazynowania na jednostkę sprzedaży
 • Zmniejszenie ryzyka błędów

Opis usługi

Automatyzacja procesów magazynowych poprzedzona jest ich analizą i pomiarem przebiegu. Dokonywana jest weryfikacja udziału czynności nietworzących wartości dodanej oraz analiza KPI (kluczowych wskaźników efektywności). Na tej podstawie możliwe jest wypracowanie wariantów automatyzacji i określenie możliwych rozwiązań IT a następnie opracowanie ostatecznej koncepcji wdrożenia i jego budżetowanie.

Automatyzacja procesów magazynowych prowadzona jest w oparciu o gotowe i sprawdzone narzędzia IT, umożliwiające elastyczną integrację pracy, narzędzi i urządzeń z informatycznymi systemami zarządzania.

Automatyzacja procesów magazynowych jest elementem kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej Chaingers, właściciela marki Logisys.

Kiedy zamówić?

 • Występuje istotny wolumen czynności powtarzalnych
 • Problemy z błędami w procesach magazynowych
 • Problemy z jakością procesów magazynowych
 • Potrzeba lepszej identyfikacji i śledzenia towarów
 • Potrzeba kontroli nad operacjami w czasie rzeczywistym

Korzyści

 • Wzrost wydajności i precyzji procesów magazynowych
 • Obniżenie kosztu jednostkowego
 • Standaryzacja działania
 • Wzrost wydajności pracowników
 • Wzrost efektywności wykorzystania środków trwałych
 • Poprawa kontroli nad procesem, podniesienie precyzji i szybkości obiegu informacji
 • Znaczna redukcja błędów i pomyłek ludzkich

Odbiorcy

Firmy posiadające magazyn.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X