+48 515 038 568

Cheman

Cheman usprawnia zarządzanie logistyką

Profil klienta

Cheman S.A. jest polskim dystrybutorem surowców chemicznych i odczynników. Współpracuje z ponad 1700 partnerami handlowymi dostarczając m.in. produkty do chemii gospodarczej, kosmetycznej i farmaceutycznej, w tym chemikalia stałe i płynne, organiczne i nieorganiczne, kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Od ponad 10 lat działa w oparciu o system ISO. Prowadzi sprzedaż stałą, a także oferuje usługę konfekcjonowania oraz produkcji nietypowych stężeń. Cheman dostarcza produkty współpracując z wyspecjalizowanym firmami transportowymi, a także oferuje klientom usługę logistyczną VMI polegającą na utrzymywaniu minimalnego zapasu towaru potrzebnego do produkcji.

Potrzeba

 • Przegląd i ocena potencjału logistycznego oraz weryfikacja planów usprawnienia magazynowania i dostawy produktów
 • Rekomendacje w zakresie poprawy obrotu opakowaniami zwrotnymi, przepływu informacji i dokumentów oraz współpracy działu sprzedaży i działu logistyki
 • Weryfikacja zasad rozliczeń z operatorem logistycznym

Rozwiązanie Logisys
 • Zmiana magazynu na obiekt o lepszym standardzie znajdujący się poza granicami Warszawy
 • Zmiana zasad obrotu opakowaniami zwrotnymi, struktury opakowań, zmniejszenie liczby rodzajów wykorzystywanych opakowań
 • Zmiana podziału ról i zadań w dziale logistyki oraz wprowadzenie wskaźników logistycznych w celu stałego, bieżącego monitorowania efektywności działu logistyki
 • Przygotowanie zapytania i przeprowadzenie postępowania ofertowego dotyczącego obsługi logistycznej obrotu towarami chemicznymi (w tym towarami niebezpiecznymi
 • Rekomendacje zmian w systemie informatycznym obsługującym logistykę firmy Cheman
 • Wprowadzenie nowych zasad monitorowania i rozpatrywania reklamacji klientów
 • Wprowadzenie bardziej przejrzystych zasad rozliczeń
  z operatorem logistycznym

Osiągnięte efekty

 • Podniesienie jakości obsługi logistycznej: ograniczenie liczby błędów podczas wydań o 30%, szybsza realizacja zleceń
 • Przejrzyste raportowanie kosztów i operacji logistycznych
 • Zwiększenie rotacji opakowań zwrotnych
 • Odciążenie kierownika działu logistyki poprzez delegację części obowiązków na pozostałych pracowników
 • Wprowadzenie nowych zasad obsługi reklamacji: monitorowanie rzeczywistego poziomu reklamacji i kosztu ich obsługi – oczekiwany dwukrotny spadek liczby reklamacji

[© Logisys; zdjęcie ©Cheman]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X