+48 515 038 568

Dobór wyposażenia magazynu, systemu składowania

Cel usługi

  • Właściwy dobór infrastruktury logistycznej / magazynowej
  • Maksymalizacja użyteczności i minimalizacja ryzyka niedopasowania / przeinwestowania
  • Faktyczne usprawnienie procesów logistycznych i wykorzystania przestrzeni magazynowej z uwzględnieniem rozwoju firmy

Opis usługi

Usługa obejmuje precyzyjne określenie składników infrastruktury magazynowej, wynikającej z optymalnego projektu funkcjonowania magazynu, stanowiące spójny program do wdrożenia. Poprzez analizę potrzeb po rekomendacje wynikające z szerokiej znajomości rynku infrastruktury logistycznej powstaje użyteczny projekt wraz z założeniami budżetowymi.

Kiedy zamówić?

  • Firma rozpatruje wymianę lub/i rozwój obecnej infrastruktury
  • Firma powiększa powierzchnię istniejących magazyn
  • Firma uruchamia nowy magazyn (własny lub wynajęty)

Korzyści

  • Przy faktycznym uwzględnieniu potrzeb i specyfiki firmy klient (menedżerowie) podejmują trafną i bezpieczną decyzję co do zakupu lub wynajęcia infrastruktury logistycznej
  • Rozwiązanie uwzględnia przyszłe przewidywane potrzeby, co zapewnia niższy koszt utrzymania i rozwoju infrastruktury
  • Obiektywne spojrzenie na potrzeby przedsiębiorstwa
  • Doradztwo od specjalistów, których wiedza i kompetencje obejmują całe spektrum wdrożeń infrastruktury (ROI, TCO)

Odbiorcy

Firmy dystrybucyjne, produkcyjne i handlowe prowadzące magazyn lub magazyny.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X