+48 515 038 568

Doradztwo dotyczące współpracy z operatorem logistycznym

Cel usługi

 • Podjęcie optymalnej decyzji dotyczącej współpracy z operatorem logistycznym
 • Ustalenie zakresu współpracy z operatorem logistycznym
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do współpracy z operatorem logistycznym
 • Weryfikacja zasad bieżącej współpracy z operatorem logistycznym

Opis usługi

Doradztwo dotyczące współpracy z operatorem logistycznym obejmuje analizę korzyści i kosztów współpracy w kontekście strategii, ryzyk biznesowych, analizę „buy or rent”, analizę SWOT dotyczącą decyzji o współpracy. Może być rozszerzone o przeprowadzenie przetargu na wybór operatora, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów, weryfikację umów oraz warunków współpracy. Umożliwia to podjęcie decyzji w oparciu o dane liczbowe i jakościowe, zapewnia niezależność pozwalającą na podjęcie trudnych kwestii w relacjach wewnętrznych z obecnymi lub potencjalnymi usługodawcami, dostarcza know-how oraz znajomość możliwości negocjacyjnych na rynku.

Kiedy zamówić?

 • Firma rozważa outsourcing lub podjęcie współpracy z operatorem
 • Zmiana operatora logistycznego
 • Nieefektywność obecnego systemu współpracy z operatorem

Korzyści

 • Możliwość podjęcia decyzji w oparciu o klarowne dane liczbowe i jakościowe
 • Niezależna, obiektywna ocena ze strony zewnętrznego podmiotu
 • Otrzymanie know-how
 • Wzmocnienie pozycji negocjacyjnej firmy wynikająca ze znajomości rynku przez Logisys

Odbiorcy

Firmy korzystające lub rozważające skorzystanie z usług operatora logistycznego.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X