+48 515 038 568

Doradztwo w logistyce magazynowej

Cel usługi

 • Uporządkowanie i optymalizacja procesów logistycznych w magazynie
 • Optymalizacja kosztów magazynowania
 • Poprawa parametrów realizacji procesów magazynowych

Opis usługi

Doradztwo w logistyce magazynowej dotyczy szerokiego spektrum problemów związanych z efektywnością, wydajnością i optymalizacją kosztów procesów magazynowych. Zakres doradztwa obejmuje organizację i przebieg procesów, elementy infrastruktury magazynowej, systemy składowania, technologie automatycznej identyfikacji, automatykę magazynową oraz systemy klasy WMS i WES, wspomagające zarządzanie magazynem.

Projekty doradcze zrealizowane przez Logisys dotyczyły różnej wielkości obiektów magazynowych, centrów dystrybucyjnych i centrów logistycznych. W projektach doradczych Klienci uzyskują dostęp do wiedzy eksperckiej i doświadczenia konsultantów Logisys, którzy wspierają zarządy i menadżerów logistyki w podejmowaniu optymalnych decyzji związanych z organizacją logistyki magazynowej.

Kiedy zamówić?

 • Nieefektywny system składowania
 • Wysokie koszty logistyki magazynowej
 • Duża liczba błędów
 • Duża zmienność przepływów i znaczne zjawisko sezonowości
 • Duża rotacja personelu magazynowego
 • Potrzeba większej kontroli nad procesami
 • Potrzeba oceny ryzyka związanego z planowanymi zmianami
 • Niedobór kompetencji
 • Potrzeba niezależnej weryfikacji kierunku i sposobu wdrażania określonych zmian w logistyce firmy

Korzyści

 • Trwałe obniżenie kosztów magazynowych
 • Zwiększenie wydajności procesów magazynowych
 • Skupienie się na priorytetowych działaniach, dających największe efekty
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnej decyzji przez menedżera
 • Zwiększenie wydajności pracowników
 • Przygotowanie do wdrożenia systemu WMS, automatyki magazynowej
 • Optymalne decyzje w obszarze logistyki magazynowej, oszczędność czasu i pieniędzy

Odbiorcy

Firmy produkcyjne, handlowe, dystrybucyjne, firmy o istotnym udziale kosztów magazynowania.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X