12 633 12 88

Obniżenie ryzyka strat dzięki zastosowaniu kodów kreskowych i RFID

Profil klienta

Drabpol to firma działająca w branży motoryzacyjnej. Na rynku polskim reprezentuje firmę Continental VDO. Wraz z producentami pojazdów zajmuje się projektowaniem i przygotowywaniem nowych rozwiązań technologicznych do pojazdów użytkowych, maszyn górniczych, maszyn rolniczych oraz kokpitów do monitorowania pracy silników. Oferuje ponadto systemy car audio marek VDO i VDO Dayton. Drabpol jest również przedstawicielem firmy Konvekta i prowadzi sprzedaż klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych do pojazdów użytkowych. W swojej ofercie firma posiada elementy i systemy doposażenia pojazdów i urządzeń niezbędne menedżerom do kontroli flot i parków maszynowych.

Potrzeba i zaproponowana koncepcja

Firma Drabpol była zainteresowana wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów w magazynie oraz możliwością znakowania wysyłek zgodnie z wymogami odbiorców. Firma chciała również śledzić towary o wysokiej wartości za pomocą tagów RFID. Ponadto istniała konieczność rejestracji numerów seryjnych towarów wysyłanych do klienta z wykorzystaniem istniejących już dwuwymiarowych kodów kreskowych umieszczanych na towarach przez producentów.

W celu udostępnienia tych funkcji w magazynie firmy Drabpol zaproponowano wykorzystanie Platformy Agilero. Umożliwiło to stworzenie systemu pozwalającego pracować bezpośrednio na dokumentach systemu głównego SAP Business One. Wykorzystuje się przy tym terminale radiowe wyposażone w czytniki dwuwymiarowych kodów kreskowych oraz czytniki etykiet radiowych RFID.

Osiągnięte efekty

    Procesy realizowane są za pomocą nowego systemu:
  • przyjęcie do magazynu
  • kompletacja
  • wydanie z magazynu
  • rozchody i przychody wewnętrzne
  • zlecenia montażowe
  • dokument MM
  • inwentaryzacja
  • korekty dokumentów

Oprócz tego, dzięki wprowadzonym zmianom możliwe jest znakowanie etykietami RFID towarów wysokocennych. System odczytuje numery seryjne również z kodów dwuwymiarowych, a także pozwala na przyjmowanie dowolnych zasad parsowania danych z tych kodów. Zasady takie są definiowane przez administratora co pozwala na pełną elastyczność i samodzielność w przypadku zmian sposobu znakowania towarów przez producentów.

[© Logisys; zdjęcie magazynu © Drabpol]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X