+48 515 038 568

Lokalizowanie magazynu, centrum dystrybucyjnego

InPost

InPost - optymalna decyzja biznesowa w 5 dni

Doradztwo logistyczne, warsztaty decyzyjne dotyczące wyboru lokalizacji nowej sortowni operatora pocztowego więcej »

Cel usługi

  • Trafny biznesowo wybór miejsca na magazyn / centrum dystrybucyjne / centrum logistyczne
  • Optymalizacja kosztów transportu wynikających z lokalizacji magazynu/ centrum dystrybucyjnego lub logistycznego
  • Zapewnienie długookresowej elastyczności działania w zakresie rozwoju zasobów oraz realizacji celów rynkowych
  • Ograniczenie ryzyka związanego z nieoptymalnym wyborem (inwestycją o długookresowych skutkach)

Opis usługi

Lokalizowanie magazynu, centrum dystrybucyjnego lub centrum logistycznego jest decyzją o długookresowych (co najmniej kilkuletnich) skutkach dla przedsiębiorstwa. Podstawą decyzji jest analiza związana z przepływami towarowymi i ich kosztami, zbudowanie modelu porównującego warianty dostępnych lokalizacji magazynu, określenie wymagań dla lokalizacji magazynu takich jak odległość od dostawców, koszty najmu, dostępność powierzchni, sieci drogowej, etc. oraz analiza bieżących ofert.

Kiedy zamówić?

  • Firma rozważa budowę lub wynajem powierzchni magazynowej
  • Weryfikacja obecnej lokalizacji pod kątem jej optymalności
  • Konieczność przeniesienia się z obecnego obiektu magazynowego

Korzyści

  • Wybór optymalnej lokalizacji magazynu, centrum dystrybucyjnego lub centrum logistycznego
  • Bezpieczeństwo decyzji, redukcja ryzyka niewłaściwej inwestycji
  • Określenie strumienia kosztów i wartości generowanych przez alternatywne lokalizacje magazynów

Odbiorcy

Przedsiębiorstwa prowadzące magazyny, centra dystrybucyjne lub centra logistyczne oraz przedsiębiorstwa planujące ich uruchomienie.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X