+48 515 038 568

Nadzór nad wdrożeniem automatyki magazynowej

Case Study: Sokpol

Kompleksowe wsparcie procesu implementacji magazynu automatycznego w firmie Sokpol
Nadzór nad budową zautomatyzowanego magazynu paletowego

więcej »

Cel usługi

  • Redukcja ryzyka związanego w wdrożeniem automatyki magazynowej
  • Dostosowanie rozwiązania do rzeczywistych potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa

Opis usługi

Zakres nadzoru nad wdrożeniem automatyki magazynowej w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa może objąć elementy etapu przygotowania wdrożenia jak weryfikacja koncepcji wdrożenia, weryfikacja rzeczywistych kosztów wdrożenia i utrzymania (TOC), identyfikacja tzw. „pól niczyich”, weryfikacja wymagań wydajnościowych, weryfikacja kompletności ofert dostawców, prowadzenie przetargów i negocjacji z dostawcami, weryfikacja odpowiedzialności dostawców. Elementem nadzoru jest również identyfikacja koniecznych zmian organizacyjnych w strukturze przyszłego użytkownika a w toku samego wdrożenia nadzór nad jego przebiegiem, koordynacja dostaw, monitorowanie dostaw i ryzyk, weryfikacja jakości, odbiory instalacji, weryfikacja jakości i testy odbiorcze.

Kiedy zamówić?

  • Firma rozważa wdrożenie automatyki magazynowej
  • Firma rozważa wybór dostawcy automatyki magazynowej

Korzyści

  • Znacząca redukcja ryzyka, w tym niekontrolowanego wzrostu budżetu, braku dostosowania całości organizacji, niekompletności instalacji, braku spełnienia wymagań niejawnych
  • Możliwe oszczędności ze względu na zidentyfikowanie przewymiarowanych rozwiązań

Odbiorcy

Firmy planujące lub przygotowujące się do wdrożenia systemu automatyki magazynowej.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X