12 633 12 88

Dystrybucja – koszt, który trzeba ponieść czy szansa na budowanie przewagi konkurencyjnej?


Wyniki badania PPML 2015 „Zarządzanie dystrybucją
w polskich przedsiębiorstwach”
Już po raz szósty mamy przyjemność przedstawić raport w ramach projektu Panel Polskich Menedżerów Logistyki. Tym razem skupia się on wokół problematyki zarządzania dystrybucją w polskich przedsiębiorstwach.

Badanie zostało zrealizowane w sierpniu i wrześniu bieżącego roku na próbie 317 menedżerów logistyki, którzy wypełnili ankietę dotyczącą zarządzania dystrybucją w zatrudniających ich firmach.
Oto najważniejsze wnioski z raportu:

 • Prawie w co trzeciej firmie dystrybucja nie jest wspierana strategicznie przez zarządy poprzez zlecanie analiz dystrybucji, a w pozostałych przedsiębiorstwach poprzestaje się co najwyżej
  na przeprowadzeniu jednego rodzaju analizy kosztowej. Bardziej zaawansowane analizy należą
  do rzadkości.
 • Wśród działów sprzedaży i zarządów nadal pokutuje przeświadczenie, że dystrybucję należy rozpatrywać pod kątem kosztów, a nie szans na budowanie przewagi rynkowej.
 • Tylko 15% zbadanych firm wykazało systemowe podejście do kwestii rozliczania kosztów dystrybucji (rozumianych jako koszty obsługi magazynowej i dostawy), posługując się jednolitymi cennikami opracowanymi przez działy logistyki.
 • Polityka uwzględniania kosztów dostawy w cenie towaru dominuje nad pobieraniem osobnych opłat za wysyłkę, co może być wygodniejsze dla odbiorców, ale też problematycznie w kwestii panowania nad marżą.
 • Spory odsetek przedsiębiorstw uwzględnia we wnioskowaniu i generowaniu scenariuszy optymalizujących dystrybucję zarówno analizy danych historycznych, jak i prognozy. Niepokojący jest jednak fakt, że w co piątej firmie nie prowadzi się tego typu praktyk.
 • 40% menedżerów logistyki nie wskazało żadnych zaawansowanych narzędzi do optymalizacji dystrybucji, które miałyby zastosowanie w ich firmach w ostatnich trzech latach. Optymistyczny wniosek jest jednak taki, że przedstawiciele przedsiębiorstw, które używają tego typu narzędzi, wysoko oceniają ich skuteczność.
 • Firmy, które realizują dystrybucję poprzez zaangażowanie zewnętrznych podmiotów (kurierów czy operatorów), zazwyczaj korzystają z usług więcej niż jednego dostawcy.
 • Ponad 1/3 respondentów zadeklarowała, że umowa z dostawcą usług dystrybucyjnych jest średnio lub mało korzystna dla ich przedsiębiorstw pod kątem zabezpieczenia interesów i ryzyka.
 • Większość badanych wysoko oceniła elastyczność dostawców w stosunku do potrzeb firmy, jednak blisko 40% menedżerów zadeklarowało, iż kurierzy/operatorzy, z którymi współpracują, nie wskazują regularnie obszarów do optymalizacji kosztów. Oznacza to, że wiele przedsiębiorstw nie ma pełnej kontroli nad ponoszonymi kosztami dystrybucji, co rodzi ryzyko przepłacania.

Elektroniczna wersja raportu jest już dostępna na stronie PPML. Zapraszamy do lektury!


Panel Polskich Menedżerów Logistyki to projekt firmy Logisys, w ramach którego menedżerowie logistyki mogą podzielić się swoim doświadczeniem związanym ze stanem zarządzania logistyką
w polskich firmach. Jest to unikalne przedsięwzięcie, dzięki któremu polscy menedżerowie odpowiedzialni za logistykę będą lepiej przygotowani do podejmowania decyzji o projektach
i inwestycjach logistycznych. Dzięki pięciu dotychczasowym edycjom udało się zbudować bazę wiedzy na temat projektów logistycznych realizowanych w polskich przedsiębiorstwach, pozycji logistyki
w strukturach polskich firm, problemów związanych z inwestowaniem w nowe magazyny, doświadczeń z wdrożeń automatyki magazynowej oraz wdrożeń systemów IT w magazynach.

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X