+48 515 038 568

Optymalizacja magazynu

Vision Express

Optymalny magazyn dla Vision Express

Kompleksowe doradztwo w zakresie organizacji logistyki magazynowej oraz dobór infrastruktury logistycznej więcej »

Cel usługi

 • Usprawnienie i zwiększenie wydajności procesów magazynowych
 • Skrócenie czasu realizacji lub zmniejszenie liczby błędów w operacjach magazynowych
 • Lepsze wykorzystanie posiadanej powierzchni magazynowej

Opis usługi

Optymalizacja procesów logistycznych w magazynie dotyczy maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów i może obejmować zmiany w infrastrukturze magazynowej, układzie stref magazynowych, przebiegu procesów oraz organizacji pracy magazynu. Efektem optymalizacji magazynu jest zwiększenie efektywności procesów, zwiększenie wydajności pracy i redukcja kosztów jednostkowych.

Zakres optymalizacji może obejmować różne aspekty. W zakresie infrastruktury: podział i rozkład powierzchni magazynu na strefy przyjęć, wydań, składowania i kompletacji, wykorzystanie urządzeń przenośnych i/lub odpowiednich stanowisk roboczych, odpowiednie oznakowanie, rekomendacje i dobór infrastruktury magazynowej. W zakresie organizacji procesów magazynowych: przemodelowania i synchronizacji poszczególnych kroków w procesach magazynowych, usprawnień związanych z obiegiem informacji i delegowaniem zadań, wyznaczeniem i objęciem stałą kontrolą newralgicznych punktów w celu utrzymania płynności procesów, wykorzystanie automatycznej identyfikacji do weryfikacji przebiegu poszczególnych procesów.

Optymalizacja magazynu może być również odpowiedzią na specyficzne problemy przedsiębiorstwa takie jak: reorganizacja magazynu, zaprojektowanie procesów logistycznych z uwzględnieniem planowanego rozwoju sprzedaży, rozwiązanie problemów wynikających z dużych i nieprzewidywalnych wahań przepływów towarów, zapewnienie sprawnej obsługi prognozowanego znacznego wzrostu wolumenu logistycznego.

Optymalizacja magazynu jest realizowana jako element kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej chaingers.

Kiedy zamówić?

 • Nieoptymalna organizacja procesów magazynowych
 • Zbyt długi czas realizacji procesów magazynowych
 • Braki miejsca w magazynie
 • Przestoje, wąskie gardła
 • Duża liczba błędów w przyjęciu i wydaniu towarów
 • Nieoptymalna infrastruktura magazynowa
 • Potrzeba podniesienia efektywności związana ze spodziewanym zwiększeniem wolumenu logistycznego lub planowanym rozwojem

Korzyści

 • Poprawa efektywności procesów magazynowych
 • Lepsze wykorzystanie powierzchni w magazynie
 • Redukcja liczby błędów oraz skrócenie czasu przeznaczonego na ich wyjaśnianie
 • Skrócenie czasu przyjęcia/ wydania towaru do/ z magazynu, sprawniejsza obsługa klientów
 • Ograniczenie wąskich gardeł
 • Zwiększona kontrola nad procesem
 • Wzrost wydajności pracowników

Odbiorcy

Firmy dystrybucyjne, produkcyjne i handlowe.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X