+48 515 038 568

Optymalizacja procesów logistycznych

Cel usługi

 • Usprawnienie procesów logistycznych istniejącego magazynu / produkcji poprzez projekt rozwiązania procesowego, organizacyjnego / dobór rozwiązań, produktów, usług, infrastruktury
 • Maksymalizacja efektu przy minimum ryzyka inwestycyjnego

Opis usługi

Optymalizacja procesów logistycznych w magazynie / produkcji dotyczy maksymalnego wykorzystania zasobów logistycznych przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów, czasu, wydajności i elastyczności procesów.

Optymalizacja procesów logistycznych w magazynie/produkcji może dotyczyć zarówno zmian w infrastrukturze logistycznej magazynu, wyposażeniu, układzie stref magazynowych, jak również sposobie delegowania i raportowania zadań, bezpieczeństwa czy stworzenie założeń budżetowych wybranej inwestycji.

Efektem projektu optymalizacji są rekomendacje dla kadry zarządzającej, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia efektywności procesów logistycznych, włączając w to możliwe innowacje procesowe.

Optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie jest elementem kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej Chaingers, właściciela marki Logisys.

Kiedy zamówić?

 • Konieczność wdrożenia określonych zmian w logistyce magazynowej / produkcyjnej (np. lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej)
 • Nowe rynki zbytu, nowa struktura organizacyjna, etc.
 • Konieczność spełnienia norm dotyczących śledzenia partii produkcyjnych, numerów seryjnych, HAACP
 • Duże ryzyko błędnej inwestycji (ryzyko prze lub niedoinwestowania)
 • Konieczność zmian w asortymencie
 • Konieczność optymalizacji kosztów
 • Konieczność zwiększenia wydajności pracy
 • Konieczność poprawy parametrów logistycznych
 • Niedobory miejsca
 • Konieczności reorganizacji procesów logistycznych
 • Przed podjęciem decyzji o zakupie systemu IT
 • Konieczność zmniejszenia średnich stanów zapasów

Korzyści

 • Projekt wykonawczy, pozwalający na zrealizowanie konkretnych zmian na wszystkich koniecznych obszarach tak,aby odnieść optymalny efekt
 • Założenia budżetowe inwestycji
 • Pewność informacji (trafna diagnoza)
 • Możliwość podjęcia optymalnej decyzji oszczędzającej czas i pieniądze firmy
 • Skupienie się na priorytetowych działaniach, dających największe efekty
 • Rozwój kompetencji pracowników
 • Benchmark
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnej decyzji przez menedżera
 • Uniknięcie kosztów związanych z podjęciem błędnej decyzji
 • Odzyskanie czasu pracowników

Odbiorcy

Firmy dystrybucyjne, produkcyjne i handlowe prowadzące własny magazyn i/lub produkcję, firmy średniej wielkości i duże.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X