+48 515 038 568

Projektowanie magazynów

Projektowanie magazynów obejmuje opracowanie optymalnych ekonomicznie i funkcjonalnie rozwiązań dla całego przedsiębiorstwa lub wybranego obszaru logistyki, na przykład sieci dystrybucji, centrum logistycznego czy pojedynczego magazynu.
Projektowanie magazynów jest elementem kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej Chaingers, właściciela marki Logisys.

Na czym polega projektowanie magazynów?

Logisys wyszukuje oraz dobiera najlepsze rozwiązania logistyczne uwzględniając efektywność operacji, procesów, a także całego przedsiębiorstwa. Szczególnie istotnym parametrem jest stopa zwrotu z inwestycji logistycznych (ROI).

Dzięki usługom projektowania magazynów Klient unika ryzyka błędnej inwestycji, niedopasowania do swoich potrzeb, niewykorzystania pełnego potencjału wzrostu efektywności czy też braku elastyczności wobec przyszłego rozwoju firmy.

Usługi Logisys w zakresie projektowania magazynów

Dowiedz się więcej

Zamknij   X