12 633 12 88

Projektowanie logistyki

Projektowanie logistyki obejmuje opracowanie optymalnych ekonomicznie i funkcjonalnie rozwiązań dla całego przedsiębiorstwa lub wybranego obszaru logistyki, na przykład sieci dystrybucji, centrum logistycznego czy pojedynczego magazynu.

Na czym polega projektowanie logistyki?

Logisys wyszukuje oraz dobiera najlepsze rozwiązania logistyczne uwzględniając efektywność operacji, procesów, a także całego przedsiębiorstwa. Szczególnie istotnym parametrem jest stopa zwrotu z inwestycji logistycznych (ROI).

Dzięki usługom projektowania logistyki Klient unika ryzyka błędnej inwestycji, niedopasowania do swoich potrzeb, niewykorzystania pełnego potencjału wzrostu efektywności czy też braku elastyczności wobec przyszłego rozwoju firmy.

Usługi Logisys w zakresie projektowania logistyki

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X