+48 515 038 568

Strategie logistyczne

Budowanie strategii logistycznej zakłada stworzenie wizji i planu rozwoju logistyki, obejmującej: organizację magazynowania i transportu (wyznaczenie lokalizacji i pojemności magazynów); przewidywane koszty transportu
i magazynowania, określenie poziomu zapasów w odniesieniu do celów i założeń biznesowych w określonym horyzoncie planowania.

Strategie logistyczne Logisys są elementem kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej chaingers.

Potrzeby

 • Zabezpieczenie rozwoju firmy od strony logistyki
 • Optymalizacja kosztowa i polepszenie service level’u
 • Przygotowanie się na sprzedaż, wejście inwestora
 • Przygotowanie się na zmiany w strukturze sprzedaży
 • Dostosowanie logistyki do nowych potrzeb wynikających ze zmiany zachowań konsumenckich
 • Przygotowanie logistyki do obsługi wymogów stawianych przez sieci handlowe
 • Przygotowanie się na obsługę kanału e-commerce

Zakres usług

 • Warsztaty strategiczne
 • Audyt obecnej strategii logistycznej (weryfikacja, w jakim stopniu obecna strategia zabezpiecza plany wzrostów firmy)
 • Projekt sieci dystrybucji (liczba i lokalizacje magazynów, wyznaczanie powierzchni magazynów, koszty magazynowania i dystrybucji, planowanie zasobów)
 • Greenfield Vision
 • Wyznaczanie lokalizacji magazynów(centralnych, przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych)
 • Wsparcie w wyborze modelu obsługi logistycznej (własne zasoby, outsourcing, inhouse)

Dla kogo?

 • Dla firm, którym kończą się umowy z operatorami
 • Dla firm, które planują dynamiczny wzrost i chcą zabezpieczyć od strony logistycznej wzrosty sprzedaży
 • Dla firm, które planują wejście na nowe rynki
 • Dla firm, które uruchamiają nowe kanały dystrybucji, w szczególności kanał e-commerce
 • Dla firm, które wprowadzają do sprzedaży nowe segmenty produktów - intensywnie rozszerzają ofertę
 • Dla firm, które rozważają centralizację dystrybucji
 • Dla firm, które zauważają u siebie problem związany z ograniczaniem wzrostów przez logistykę

Kluczowe korzyści

 • Zabezpieczenie operacyjne wzrostów biznesu
 • Wyższa efektywność kosztowa
 • Ograniczenie ryzyka związanego z rozwojem sprzedaży
 • Spełnienie wymagań i wytycznych właścicieli (w tym finansowych) / zarządu / funduszów

Usługi Logisys w zakresie strategii logistycznych

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X