+48 515 038 568

Restrukturyzacja logistyki przedsiębiorstwa, Interim Management

Ergo:Store

Ergo:Store Interim Management

Koordynacja wdrażania zmian w logistyce magazynowej wiodącego producenta wyposażenia salonów firmowych więcej »

Cel usługi

 • Restrukturyzacja logistyki przedsiębiorstwa, wdrożenie fundamentalnych zmian w logistyce
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w okresie jego restrukturyzacji
 • Wsparcie zarządu w czasie wprowadzania zmian mających wpływ na logistykę
 • Uniknięcie kryzysu lub minimalizacja jego skutków
 • Minimalizacja negatywnego wpływu restrukturyzacji logistyki na funkcjonowania firmy w innych obszarach działalności

Opis usługi

Czasowe przejęcie zarządzania logistyką lub jej wyodrębnionym obszarem, zwykle połączone z wprowadzeniem daleko idących zmian obejmujących dział logistyki lub całe przedsiębiorstwo. Restrukturyzacja logistyki wynika najczęściej ze zmian organizacyjnych i właścicielskich.

W ramach Interim Management firma uzyskuje wsparcie ze strony specjalistów i doświadczonych menedżerów, których wiedza i kompetencje obejmują pełne spektrum zagadnień logistycznych. Umożliwia to wdrożenie zmian w optymalny sposób przy zachowaniu podstawowych funkcji firmy, takich jak utrzymanie produkcji czy obsługa klientów.

Interim Management umożliwia wdrożenie zmian, które często są niemożliwe do wprowadzenia własnymi zasobami firmy ze względów czasowych, osobowych lub organizacyjnych. Wysoki poziom kompetencji managerów Logisys gwarantuje kompleksowość i spójność działań.

Kiedy zamówić?

 • Konieczność restrukturyzacji logistyki
 • Znaczące zmiany w organizacji mające wpływ na funkcjonowanie logistyki
 • Konieczność utrzymania funkcjonowania firmy podczas procesu restrukturyzacji
 • Brak czasu, kompetencji, możliwości zaangażowania własnych zasobów ludzkich przez przedsiębiorstwo
 • Ryzyko kryzysu

Korzyści

 • Wsparcie ze strony specjalistów, których wiedza i kompetencje obejmują całe spektrum zagadnień logistycznych
 • Efektywne wdrożenie koniecznych zmian bez angażowania zasobów czasowych i ludzkich ze strony przedsiębiorstwa
 • Uniknięcie kosztów związanych z brakiem decyzji lub błędnymi decyzjami
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnej decyzji
 • Obiektywne spojrzenie na potrzeby przedsiębiorstwa
 • Skupienie się na priorytetowych działaniach, dających największe efekty
 • Minimalizacja negatywnego wpływu procesu restrukturyzacji logistyki na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i/ lub zmian w przedsiębiorstwie na funkcjonowanie logistyki
 • Pozyskanie kluczowej wiedzy na temat priorytetowych kierunków działań po skończeniu opisywanej usługi

Odbiorcy

Przedsiębiorstwa planujące lub realizujące restrukturyzację logistyki lub wprowadzające daleko idące zmiany organizacyjne dotyczące całego przedsiębiorstwa, a mające istotny wpływ w na logistykę.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X