+48 515 038 568

Wdrożenie automatyki magazynowej

Cel usługi

  • Doprowadzenie do skutecznego wdrożenia i uruchomienia automatyki magazynowej
  • Dotrzymanie założonego budżetu oraz terminu
  • Zapewnienie stabilnej współpracy z dostawcami i organizacją użytkownika

Opis usługi

Zarządzanie projektem wdrożenia automatyki magazynowej obejmuje weryfikację koncepcji, weryfikację kompletności ofert dostawców, prowadzenie przetargów i negocjacji z dostawcami, weryfikację rzeczywistych kosztów wdrożenia i utrzymania (TOC), identyfikację tzw. „pól niczyich”, weryfikację wymagań wydajnościowych, odpowiedzialności dostawców, identyfikację koniecznych zmian organizacyjnych w strukturze przyszłego użytkownika, nadzór nad realizacją harmonogramu wdrożenia, odbiory instalacji, koordynację dostaw, monitorowanie dostaw i ryzyk, weryfikację jakości, testy odbiorcze. Stan wdrożenia i zaistniałe ryzyka są raportowane do zarządu.

Kiedy zamówić?

  • Przy podjęciu decyzji o wdrożeniu automatyki magazynowej

Korzyści

  • Znacząca redukcja ryzyka, w tym opóźnień, niekompletności dostaw, niekontrolowanego wzrostu budżetu
  • Zapewnienie dostosowania całości organizacji do wdrożonego systemu
  • Zapewnienie spełnienia wymagań użytkownika w tym wymagań niejawnych
  • Oszczędności wynikające ze zidentyfikowania przewymiarowanych rozwiązań

Odbiorcy

Firmy prowadzące magazyn lub planujące jego uruchomienie, firmy których zarządy podjęły decyzję o konieczności wdrożenia automatyki magazynowej.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X