+48 515 038 568

Zapytanie ofertowe 1/03/2015

Kraków, 06.03.2015 r.

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usług promocyjnych obejmujących następujące działania:
 • wykonanie wielojęzycznych stron internetowych;
 • projekt i druk folderów reklamowych.

Zakup usług promocyjnych będzie dokonany w związku z realizacją projektu „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Logisys” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Zakres usług w ramach niniejszego zapytania obejmuje, w szczególności:
1. wykonanie wielojęzycznej strony Logisys (www.logisys.pl) w języku angielskim, rosyjskim, rumuńskim, słowackim, tureckim i ukraińskim, w tym:
a. dostosowanie obecnego projektu graficznego i kodu strony do obsługi wielojęzyczności,
b. instalacja systemu umożliwiającego edycję treści strony w każdym z ww. języków,
c. instalacja strony na serwerze Zamawiającego,
d. konfiguracja domeny międzynarodowej (eu);
2. wykonanie wielojęzycznej strony Agilero (www.agilero.pl) w języku angielskim, rosyjskim, rumuńskim, słowackim, tureckim i ukraińskim, w tym:
a. dostosowanie obecnego projektu graficznego i kodu strony do obsługi wielojęzyczności,
b. instalacja systemu umożliwiającego edycję treści strony w każdym z ww. języków,
c. instalacja strony na serwerze Zamawiającego,
d. konfiguracja domeny międzynarodowej (eu);
3. projekt i druk foldera reklamowego firmy Logisys (16 str. formatu A4) w języku rosyjskim, rumuńskim, słowackim, tureckim, ukraińskim i angielskim, w tym:
a. projekt graficzny, skład i przygotowanie plików do druku,
b. druk w nakładzie 3000 szt. w języku angielskim, 400 szt. w języku rosyjskim, 400 szt. w języku rumuńskim, 300 szt. w języku słowackim, 500 szt. w języku tureckim i 400 szt. w języku ukraińskim (CMYK 4+4, okładka foliowana, gramatura okładki 250 g/m2, gramatura środka 150 g/m2);
4. projekt i druk foldera reklamowego marki Agilero (16 str. formatu A4) w języku rosyjskim, rumuńskim, słowackim, tureckim, ukraińskim i angielskim, w tym:
a. projekt graficzny, skład i przygotowanie plików do druku,
b. druk w nakładzie 3000 szt. w języku angielskim, 400 szt. w języku rosyjskim, 400 szt. w języku rumuńskim, 300 szt. w języku słowackim, 500 szt. w języku tureckim i 400 szt. w języku ukraińskim(CMYK 4+4, okładka foliowana, gramatura okładki 250 g/m2, gramatura środka 150 g/m2);

Termin realizacji usługi: do 30.06.2015 r.

  Złożona oferta musi zawierać:
 • nazwa i adres oferenta
 • termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni)
 • termin realizacji
 • termin płatności
 • cena netto i brutto w PLN z wyszczególnieniem wartości poszczególnych usług

Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem oferty dostępnej na stronie Logisys.
Pobierz wzór oferty

Oferta powinna posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do sporządzania ofert. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź dostarczona osobiście do siedziby Logisys sp. z o.o. ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2015 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Pobierz zapytanie w formacie PDF

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X