+48 515 038 568

Logisys patronem merytorycznym kongresu Modern Warehouse

Program i moderacja czołowego wydarzenia dla logistyków magazynowych



Wydawnictwo Forum (wydawca m.in. „Nowoczesny Magazyn”, „Logistyka a Jakość”) powierzyło konsultantom logistycznym Logisys patronat merytoryczny nad kongresem Modern Warehouse, który odbędzie się w dniach 16 i 17 listopada w Warszawie. Na kongresie spotka się ponad 150 menedżerów, kierowników, dyrektorów zarządzających logistyką i odpowiedzialnych za magazyny.

Kongres będzie moderowany przez Łukasza Musialskiego i Bartosza Jacynę, starszych konsultantów logistycznych, a prelekcje będą prowadzone przez praktyków. Osią rozważań kongresu będzie dyskusja na temat miejsca logistyki w strukturze polskich przedsiębiorstw, oraz wynikających z tego szans, zagrożeń, ograniczeń, a także wpływu na faktyczną konkurencyjność firmy i skuteczność zarządzania.

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X