+48 515 038 568

Panel Polskich Menedżerów Logistyki

Panel Polskich Menedżerów Logistyki (PPML) to niekomercyjne przedsięwzięcie realizowane przez Logisys od 2010 roku. PPML to unikalne badanie w ramach którego menedżerowie logistyki dzielą się doświadczeniem związanym ze stanem zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach w Polsce.2017 Raport „Bariery logistyczne w polskich firmach produkcyjnych”

PPML 2017 Raport Bariery logistyczne w polskich firmach produkcyjnych

Raport zawiera wyniki badania przeprowadzonego w ramach VII edycji badań Panelu Polskich Menedżerów Logistyki, na podstawie danych z odpowiedzi osób odpowiadających za zarządzanie produkcją ze 185 polskich przedsiębiorstw.

Analiza obejmuje najważniejsze aspekty związane z zależnościami pomiędzy logistyką wewnętrzną a produkcją i ich wpływem na efektywność operacyjną biznesu:

 • Rola logistyki wewnętrznej w skutecznej realizacji planów produkcyjnych
 • Relacja między rozwojem zdolności produkcyjnych a dostosowaniem logistyki wewnętrznej do zmian
 • Korzystanie z zewnętrznych powierzchni magazynowych
 • Czynniki wewnętrzne wpływające na kształtowanie efektywności logistyki wewnętrznej
 • Najbardziej pożądane obszary zmian w logistyce wewnętrznej z punktu widzenia produkcji

Chcesz otrzymać bezpłatny ezgemplarz raportu w formie elektronicznej?
Napisz do nas, w tytule wpisując "PPML Raport 2017":

przemyslaw.pietak@hublogistics.pl

2015 Raport „Zarządzanie dystrybucją w polskich przedsiębiorstwach”

PPML 2014 Raport Zarządzanie dystrybucją w polskich przedsiębiorstwach

Raport zawiera wyniki badania przeprowadzonego w ramach szóstej edycji Panelu Polskich Menedżerów Logistyki na temat zarządzania dystrybucją
w polskich przedsiębiorstwach.

  Analiza obejmuje najważniejsze aspekty związane z problematyką zarządzania dystrybucją:
 • Jak strategicznie wspiera się zarządzanie dystrybucją poprzez różnego typu analizy i zaawansowane narzędzia?
 • Jak dystrybucja postrzegana jest przez zarządy firm i działy sprzedaży?
 • W jaki sposób rozliczane są koszty związane z dystrybucją?
 • Jak optymalizuje się dystrybucję?
 • Jak kształtuje się współpraca przedsiębiorstw z dostawcami usług dystrybucyjnych?

2014 Raport „Systemy informatyczne w polskich magazynach”

PPML 2014 Raport Systemy informatyczne w polskich magazynach

Raport podsumowuje badanie w ramach piątej edycji Panelu Polskich Menedżerów Logistyki na temat wdrażania systemów IT do zarządzania magazynem w polskich przesiębiorstwach.

  Wyniki badań podsumowują najważniejsze aspekty inwestycji w system.
 • Jakie systemy IT do zarządzania magazynem są najczęściej użytkowane?
 • Kto odpowiada za merytoryczną decyzję o wyborze systemu, a kto za operacyjną realizację inwestycji?
 • Jak wygląda projektowanie procesów i wprowadzanie modyfikacji w systemie?
 • Jaka jest relacja rzeczywistych kosztów wdrożenia systemu IT w stosunku do planowanego budżetu?
 • Jakie są efekty wdrożeń systemów w stosunko do poniesionych nakładów?

2014 Raport „Automatyka magazynowa - praktyczne doświadczenia polskich firm”

PPML 2014 Raport Automatyka magazynowa - praktyczne doświadczenia polskich firm

Raport podsumowuje badanie w ramach czwartej edycji Panelu Polskich Menedżerów Logistyki na temat inwestowania w automatykę magazynową przez polskie przedsiębiorstwa.

  Wyniki badań podsumowują najważniejsze aspekty inwestycji.
 • Jak i dlaczego polskie firmy inwestują w automatykę magazynową?
 • Kto odpowiada za inwestycje w automatykę?
 • Jak wyglądają relacje z dostawcami automatyki?
 • Jakie są rzeczywiste efekty wdrożeń automatyki?

2013 Raport „Inwestycja w magazyn - doświadczenia polskich firm”

PPML 2013 Raport Inwestycja w magazyn - doświadczenia polskich firm

Raport podsumowuje badanie w ramach trzeciej edycji Panelu Polskich Menedżerów Logistyki na temat inwestowania w magazyny przez polskie przedsiębiorstwa.

  Wyniki badań podsumowują najważniejsze aspekty inwestycji.
 • Jak i dlaczego polskie firmy inwestują w magazyn?
 • Kto odpowiada za inwestycje w magazyn?
 • Jak firmy przygotowują inwestycje w magazyn?
 • Jakie są rzeczywiste rezultaty inwestycji w magazyn?

2012 Raport „Miejsce logistyki w strukturze przedsiębiorstw w Polsce”

Miejsce logistyki w strukturze przedsiębiorstw w Polsce

W badaniu została przeanalizowana zdolność konkurowania i innowacji wynikająca z miejsca logistyki w strukturze przedsiębiorstw w Polsce.

  Wyniki badań pokazują trzy duże problemy, z jakimi borykają się logistycy w Polsce:
 • brak wpływu na decyzje przedsiębiorstwa,
 • traktowanie logistyki wyłącznie jako kosztu dla firmy,
 • problemy z komunikacją w kontaktach logistyków zarówno z innymi działami, jak i z zarządem.
  Ponadto w raporcie można przeczytać o:
 • odpowiedzialności spoczywającej na logistykach,
 • poziomie zarządzania logistyką,
 • wprowadzaniu innowacji proponowanych przez działy logistyki.

2011 Raport „Projekty logistyczne – doświadczenia polskich przedsiębiorstw”

Projekty logistyczne – doświadczenia polskich przedsiębiorstw

Raport jest podsumowaniem wypowiedzi 142 menedżerów logistyki w przedsiębiorstwach w Polsce. Pierwszy Panel Polskich Menedżerów Logistyki zorganizowany został przez Logisys jako forma podsumowania rynkowych i projektowych doświadczeń.

  Raport zawiera statystyki dotyczące kluczowych aspektów projektu logistycznego.
 • Planowane vs. rzeczywiste koszty
 • Planowane vs. rzeczywiste efekty
 • Czas realizacji
 • Bariery w osiąganiu optymalnych efektów
 • Bariery w skutecznym kupowaniu produktów i usług
 • Szef projektu i jego zaangażowanie

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X