12 633 12 88

ROMB S.A. przygotowuje się na wdrożenie systemu rejestracji danych


Audyt koncepcji wsparcia procesów logistycznych w ROMB S.A.Firma ROMB S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej Kęty, w której wprowadzony zostanie system pozwalający na optymalną rejestrację danych bez konieczności użycia dokumentów w postaci papierowej. Rejestracja danych będzie odbywać się za pomocą urządzeń mobilnych w oparciu o kody kreskowe. Wdrożenie systemu zostanie poprzedzone audytem koncepcji wsparcia procesów logistycznych, w celu zidentyfikowania zagrożeń lub miejsc nieujętych w projekcie wdrożenia, wraz
z przygotowaniem rekomendacji dotyczących sprzętu. Dzięki temu stworzone zostaną ramy
do prowadzenia dalszych operacji związanych z optymalizacją i wdrożeniem.

Romb S.A. jest jedynym polskim producentem okuć obwiedniowych do stolarki otworowej. Firma działa na rynku od 40 lat, a obecnie jest członkiem Grupy Kapitałowej Kęty.

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X