+48 515 038 568

Audyt systemu logistycznego

Żabka - audyt systemu logistycznego

Żabka: Skok w przyszłość

Audyt systemu logistycznego największej sieci handlu detalicznego w Polsce więcej »

Cel usługi

 • Rzetelna ocena systemu logistycznego firmy / łańcucha dostaw / sieci dystrybucji
 • Wyznaczenie priorytetów i podjęcie właściwych i skutecznych decyzji związanych z siecią dystrybucji, łańcuchem dostaw, całością systemu logistycznego, lokalizacją centrów dystrybucji, magazynów, etc., jak również outsourcingiem / insourcingiem logistycznym

Opis usługi

Audyt systemu logistycznego / łańcucha dostaw / sieci dystrybucji reprezentuje w pełni podejście strategiczne do zarządzania przedsiębiorstwem. Obejmuje wszystkie aspekty logistyki przedsiębiorstwa tj. koszty, bezpieczeństwo, elastyczność, traktując je jako czynniki przewagi konkurencyjnej firmy. Powodzenie audytu zależy w dużej mierze od właściwego sformułowania jego celu.

Audyt realizowany jest poprzez analizę danych logistycznych i kosztowych, wywiady, obserwacje, warsztaty analityczne i diagnostyczne, jak również weryfikację rekomendacji wraz z kierownictwem firmy. Prezentacja dla zarządu ma na celu przygotowanie firmy do podjęcia istotnych decyzji biznesowych.

Audyt łańcucha dostaw i systemu logistycznego jest elementem kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej Chaingers, właściciela marki Logisys.

Kiedy zamówić?

 • Konieczność optymalizacji kosztów
 • Zmiana zasięgu działania firmy
 • Ocena bezpieczeństwa systemu logistycznego
 • (Re)lokalizowanie magazynów
 • Konieczność poprawy parametrów logistycznych
 • Lepsze wykorzystanie transportu
 • Konieczność podjęcia decyzji o zakupie systemu IT

Korzyści

 • Pewność informacji (trafna diagnoza)
 • Możliwość podjęcia optymalnej decyzji oszczędzającej czas i pieniądze firmy
 • Skupienie się na priorytetowych działaniach, dających największe efekty
 • Rozwój kompetencji pracowników
 • Benchmarking
 • Redukcja ryzyka podjęcia błędnej decyzji przez menedżera
 • Uniknięcie kosztów związanych
 • z podjęciem błędnej decyzji
 • Odzyskanie czasu pracowników związanych z przygotowywaniem analiz i decyzji

Odbiorcy

Firmy dystrybucyjne, produkcyjne i handlowe zarządzające dostawami surowców, półproduktów, produktów i wysyłkami/dystrybucją towaru, firmy z sektora MSP, firmy duże.

Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X