+48 515 038 568

Automatyzacja logistyki produkcji

S.I.C.

S.I.C. – śledzenie produkcji i przepływów dzięki Agilero

Wdrożenie Agilero Platform w celu automatyzacji wszystkich procesów magazynowo-produkcyjnych z wykorzystaniem kodów kreskowych więcej »

Cel usługi

 • Skrócenie przebiegów procesów
 • Standaryzacja i stabilizacja jakości
 • Obniżenie jednostkowego kosztu produkcji
 • Zmniejszenie ryzyka błędów
  • Opis usługi

   Automatyzacja logistyki produkcji poprzedzona jest analizą i pomiarem przebiegu procesów produkcyjnych. Dokonywana jest weryfikacja udziału czynności nietworzących wartości dodanej oraz analiza KPI (kluczowych wskaźników efektywności). Na tej podstawie możliwe jest wypracowanie wariantów automatyzacji i określenie możliwych rozwiązań IT a następnie opracowanie ostatecznej koncepcji wdrożenia i jego budżetowanie.

   Automatyzacja logistyki produkcji prowadzona jest w oparciu o gotowe i sprawdzone narzędzia IT, umożliwiające elastyczną integrację pracy, narzędzi i urządzeń z informatycznymi systemami zarządzania. Oferowane rozwiązania mogą być dostosowane do działających już w przedsiębiorstwie systemów klasy ERP, MRPII, MRP i MES.

   Kiedy zamówić?

   • Potrzeba pełniejszej kontroli nad procesami
   • Problemy z jakością procesów
   • Problemy z błędami
   • Potrzeba lepszej identyfikacji surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, konieczność śledzenia partii produkcyjnych
   • Potrzeba informacji o rozmieszczeniu towarów

   Korzyści

   • Wzrost efektywności procesów produkcyjnych
   • Standaryzacja działania
   • Minimalizacja przestojów linii produkcyjnych wywołanych wewnętrznymi czynnikami logistycznymi
   • Wzrost efektywności wykorzystania środków trwałych
   • Obniżenie kosztów produkcji
   • Wzrost wydajności pracowników
   • Poprawa kontroli nad procesem, podniesienie precyzji i szybkości obiegu informacji
   • Znaczna redukcja błędów i pomyłek ludzkich
   • Automatyzacja procesów raportowania produkcji i procesów magazynowych
   • Eliminacja papierowej dokumentacji
   • Przejrzystość procedur zasilania produkcji, łatwość wprowadzania nowych pracowników, klarowne procedury postępowania i komunikacji

   Odbiorcy

   Przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne.

   Dowiedz się więcej

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X