+48 515 038 568

Zarządzanie logistyką

Zarządzanie logistyką obejmuje szerokie spektrum zagadnień począwszy od zarządzania funkcją logistyczną przedsiębiorstwa, a skończywszy na operacyjnych aspektach realizacji procesów logistycznych. Właściwa organizacja i zarządzanie logistyką może stanowić kluczowy element przewagi konkurencyjnej.

Zarządzanie logistyką jest kluczową kompetencją oraz elementem kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej Chaingers, właściciela marki Logisys.

Kompetencje Logisys w zakresie zarządzania logistyką

Logisys posiada szerokie kompetencje pozwalające na projektowanie optymalnych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych z uwzględnieniem relacji pomiędzy logistyką a pozostałymi funkcjami przedsiębiorstwa. Dzięki temu rozwiązania projektowane przez Logisys uwzględniają pełny kontekst biznesowy i cele strategiczne przedsiębiorstwa.

    Kompetencje Logisys w zakresie zarządzania logistyką obejmują:
  • Strategia logistyczna przedsiębiorstwa, strategia funkcjonalna logistyki
  • Modelowanie i optymalizacja procesów logistycznych
  • Organizacja logistyki i działu logistyki, systemy wynagrodzeń
  • Optymalizacja kosztów logistycznych (koszty magazynowania, dystrybucji, transportu)
  • Bezpieczeństwo logistyczne firmy, BCP (dywersyfikacja ryzyka, redukcja kosztów ryzyka)
  • Kontroling logistyczny, KPIs (systemy analizy i raportowania, benchmarking)
  • Współpraca z operatorami (Outsourcing, Insourcing, In-House Logistsics)
  • Proces inwestycyjny (planowanie i zarządzanie projektami inwestycyjnymi)

Usługi Logisys w zakresie zarządzania logistyką

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X