+48 515 038 568

Amex QC

Identyfikacja potencjałów wzrostu efektywności procesów magazynowych

Profil klienta


  • Importer i dystrybutor artykułów biurowych i szkolnych
  • Działa na rynku Europy Środkowo-Wschodniej od 1982 roku
  • Zatrudnia ponad 250 pracowników
  • Obrót w 2017 r. wyniósł ponad 42 mln PLN

Zakres projektu

  • Quick Check (audyt) procesów magazynowych pod względem oceny ich efektywności i jakości według stref funkcjonalnych
  • Analiza techniczna - krytyczna ocena istniejących procesów na wszystkich etapach przemieszczenia towaru w magazynie
Osiągnięte efekty

  • Wskazanie możliwości potencjałów wzrostu efektywności poszczególnych procesów magazynowych w krótkiej oraz długiej perspektywie czasu
  • Identyfikacja wszelkiego rodzaju ryzyka związanego z późniejszym wdrażaniem zarekomendowanych zmian
  • Wskazanie na programy motywacyjne

Obecnie audyt typu Quick Check jest jedną z flagowych usług Chaingers, właściciela marki Logisys.

[© Logisys]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X