+48 515 038 568

Mondi - łańcuch dostaw

Wzrost efektywności i bezpieczeństwa
łańcucha dostaw biomasy

Profil klienta

 • Jedna z wiodących firm papierniczych w Polsce
 • Działa na rynku od 1961 roku
 • Specjalizuje się w wytwórstwie papieru workowego oraz papieru do produkcji tektury falistej
 • Jeden z największych pracodawców w regionie

Zakres projektu

 • Opracowanie koncepcji łańcucha dostaw biomasy
 • Określenie potencjału i rekomendacje co do kierunków zmian
  w infrastrukturze, organizacji, procesach łańcucha dostaw biomasy
  ze względu na planowany wzrost strumienia

Osiągnięte efekty

 • Wzrost efektywności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw przy optymalnej strukturze inwestycji
 • Ustalenie optymalnego poziomu zapasów z uwzględnieniem struktury asortymentów przy biznesowym horyzoncie 2020 r.
 • Optymalna konfiguracja modelu logistyki biomasy
 • Wskazanie kierunków optymalizacji organizacji ruchu i procesów

[© Logisys]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X