+48 515 038 568

LSC Communications - audyt procesu

Zwiększenie efektywności zarządzania kluczowym surowcem

Profil klienta
 • Światowy lider w zakresie kompleksowych usług poligraficznych (dawniej RR Donnelley)
 • Firma założona w Chicago ponad 150 lat temu
 • W Polsce posiada dwa zakłady produkcyjne w Krakowie i jeden w Starachowicach oraz biuro w Warszawie

Zakres projektu

  Audyt procesu przedsiębiortswa - maksymalizacja wartości dodanej w wyniku optymalizacji procesów zarządzania papierem
[©LSCC, zakłady w Krakowie]


Rekomendacje po przeprowadzonym audycie

 • Przegląd obecnej struktury kadrowej i przypisanie odpowiedzialności poszczególnym osobom (wyniki na zadaniach, reklamacje, itp.)
 • Przegląd, aktualizacja i standaryzacja dokumentacji, w tym dla potrzeb wyceny i billingu
 • Powołanie nowej struktury odpowiedzialnej za zarządzanie obrotem papieru
 • Opracowanie koncepcji, wraz z analizą opłacalności, centralnego magazynu papieru
 • Wdrożenie systemu WMS


  [© Logisys]

Zamknij   X