+48 515 038 568

DAS Najlepsze z Polski - konsolidacja magazynu

Bezpieczne uruchomienie skonsolidowanego magazynu

Profil klienta


 • Grupa kapitałowa Das: Najlepsze z Polski
 • Nowoczesna grupa dystrybucyjna działająca w branży FMCG
  na polsko-niemieckim rynku
 • Sprzedaż produktów polskich producentów artykułów spożywczych
  i alkoholowych do niemieckich sieci handlowych

Zakres projektu

 • Uruchomienie skonsolidowanego magazynu przy zachowaniu ciągłości procesów sprzedaży
 • Logistyczna koncepcja skonsolidowanego magazynu wraz
  z organizacją stref
 • Rekomendacja systemu składowania
 • Projekt geografii magazynu
 • Stworzenie koncepcji organizacji pracy magazynu (liczba stanowisk, obieg dokumentów, znakowanie, procesy)

Osiągnięte efekty

 • Zapewnienie bezpieczeństwa biznesu i skuteczności zmiany poprzez eliminację ryzyka nieefektywnej decyzji i problemów procesowych
  w trakcie wprowadzania zmian
 • Redukcja kosztów inwestycji
 • Stworzenie precyzyjnego planu działania przyszłego skonsolidowanego magazynu i systemu logistycznego
 • Umożliwienie szybkiego reagowania na wąskie gardła; zachowanie ciągłości

Konsolidacja magazynu może być elementem Masterplanu magazynu - jednej z flagowych usług Chaingers, właściciela marki Logisys.

[©Logisys; zdjęcie ©Logisys]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X