+48 515 038 568

Euroterm

Przebudowa logistyki na zasadzie
quick wins

Profil klienta
 • Jeden z liderów sprzedaży w branży grzewczej i instalacyjnej na rynku polskim oraz ukraińskim
 • Dystrybucja urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych w sieciach, półhurcie, inwestycjach, wśród instalatorów oraz na eksport

Zakres projektu

 • Audyt obecnej organizacji logistyki, w celu wskazania głównych potencjałów i działań optymalizacyjnych dla sieci dystrybucji
  i magazynowania
 • Sporządzenie wytycznych dla projektów szczegółowych, w tym budowy magazynów, reorganizacji sieci dystrybucji, systemów IT


Osiągnięte efekty

 • Rekomendacje co do kierunku zmian w logistyce, tak, aby realizowała ona założenia biznesowe
 • Optymalizacja na zasadzie quick wins – wyodrębnienie obszarów działania, na których można zaoszczędzić w krótkim okresie czasu
 • Opracowanie planu taktycznego dla rekomendowanych zmian
 • Rozpoznanie zależności pomiędzy logistyką a sprzedażą
 • Ocena funkcjonujących narzędzi do raportowania i kontrolingu

[© Logisys]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X