+48 515 038 568

Vision Express

Projekt optymalnego magazynu w celu
zwiększenia efektywności i wydajności

Profil klienta

Vision Express jest największą w Polsce siecią salonów optycznych. Należy do grupy Grand Vision B.V. Od rozpoczęcia działalności w 1994 roku z usług Vision Express skorzystały miliony klientów. Obecnie Vision Express posiada 132 salony własne oraz 29 salonów franczyzowych.

Potrzeba klienta

  Dla Vison Express najważniejsze było uzyskanie doradztwa dotyczącego:
 • oceny prawidłowości obecnego systemu logistycznego
 • doboru regałów magazynowych
 • rozmieszczenia regałów magazynowych
 • doboru i rozmieszczenia stanowisk pracy magazynierów na nowo wynajętej powierzchni
 • organizacji całej infrastruktury logistycznej w nowo wynajętym magazynie.

Zaproponowana koncepcja

[zdjęcie: salon optyczny © Vision Express]

Przy rekomendacjach dotyczących projektu nowego magazynu Logisys musiał wziąć pod uwagę specyfikę wynajętego już obiektu i konieczność wskazania rozwiązania, które będzie dopasowane do ściśle określonych parametrów konstrukcyjnych. Konsultanci Logisys przedstawili zestaw rekomendacji, stworzonych na podstawie analizy procesów magazynowych, infrastruktury logistycznej oraz obserwacji pracowników.

  Zalecenia dotyczyły następujących obszarów:
 • podział i rozkład powierzchni nowego magazynu na strefy przyjęć, wydań, składowania i kompletacji
 • odpowiednie przemodelowanie i synchronizacja poszczególnych kroków w procesach magazynowych, ograniczenie wąskich gardeł i spłaszczenie strumieni towarowych
 • odpowiednie oznakowania miejsc pobrań oraz odpowiednia rejestracja miejsc położeniaw systemie zarządzającym pracą w magazynie
 • wykorzystanie automatycznej identyfikacji do weryfikacji przebiegu poszczególnych procesów
 • rezygnacja z papierowych dokumentów w przepływie informacji
 • wykorzystanie urządzeń przenośnych i/lub odpowiednich stanowisk roboczych.

Osiągnięte efekty

 • Zwiększenie efektywności kompletacji towaru o około 15%
 • Zwiększenie wydajności pracy magazynu
 • Zmniejszenie liczby błędów niewykrytych przed wysyłką do klienta.
 • Osiągnięcie oczekiwanej ilości miejsc pobrań towaru – w sumie prawie 9000 miejsc; wzrost tej ilości od 50% do prawie 100% w zależności od opcji wybranej przez Vision Express

[© Logisys]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X