+48 515 038 568

Mondi audyt transportu

Wzrost bezpieczeństwa transportu wewnętrznego

Profil klienta

 • Jedna z wiodących firm papierniczych w Polsce
 • Działa na rynku od 1961 roku
 • Specjalizuje się w wytwórstwie papieru workowego oraz papieru do produkcji tektury falistej
 • Jeden z największych pracodawców w regionie

Zakres projektu

 • Weryfikacja wydajności transportu wewnętrznego – określenie poziomu wydajności transportu wewnętrznego wraz z oceną efektywności procesów
  z nim związanym w związku ze zwiększeniem dostaw biomasy

Osiągnięte efekty

 • Wzrost efektywności i bezpieczeństwa usługi rozładunku, magazynowania
  i załadunku biomasy
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości procesu produkcji
 • Spełnienie wymagań BHP związanych ze składowaniem surowców
  i bezpieczeństwem ruchu wewnętrznego
 • Zapewnienie elastyczności rozwiązania wobec zmian wynikających z poziomu dostaw i zużycia poszczególnych surowców
 • Identyfikacja nieefektywnych elementów obecnego procesu wraz
  z rekomendacjami usprawnień

Audyt transportu jest elementem kompleksowej oferty doradczej i wdrożeniowej Chaingers, właściciela marki Logisys.

[© Logisys]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X