+48 515 038 568

ET Logistik (MM Logistik)

Sprawniejsza realizacja 150 000 kompletacji dziennie

Profil klienta

Firma ET Logistik sp. z o.o. (do listopada 2009 roku M&M Logistik sp. z o.o.) działa w Polsce od 1991 roku. Spółka oferuje m.in. pełną organizację dostaw towarów do magazynów wraz z zarządzaniem i kontrolą stanów magazynowych, metkowaniem, utylizacją odpadów, dokumentacją w imieniu właściciela. W tym zakresie właśnie obsługuje między innymi całą sieć ponad 2500 sklepów Żabka.

Potrzeba i zaproponowana koncepcja

  ET Service potrzebował zmienić dotychczasową organizację pracy oraz rozwiązania informatyczne tak, aby:
 • zwiększyć wydajność zespołu pracowników kompletujących (~100 osób)
 • zlikwidować wąskie gardła w procesach wewnątrz magazynu
  Jako główne problemy w funkcjonowaniu magazynu wskazane zostały:
 • brak koordynacji realizacji zleceń między strefami magazynowymi
 • blokowanie pracy magazynu spowodowane wyczerpaniem się pojemności pól odkładczych w rejonach pól załadunkowych
 • nieoptymalne rozłożenie zadań pomiędzy poszczególne stanowiska, w tym pracowników biurowych i kierownika magazynu
  Konsultanci firmy Logisys przeprowadzili analizę procesów realizowanych w magazynie w Woli Rakowej, w szczególności procesu kompletacji i załadunku. W celu usprawnienia procesów zaproponowano rozwiązanie organizacyjne oraz oparte o automatyczną identyfikację, w tym:
 • rozwinięcie zastosowania automatycznej identyfikacji oraz przenośnych terminali z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych
 • konieczność realizacji upgrade’u systemu Qguar do bardziej aktualnej wersji

Osiągnięte efekty

  Wypracowana spójna koncepcja zmian organizacyjnych oraz wdrożenie rozwiązania sprzętowo-informatycznego pozwala oczekiwać oszczędności czasu pracy magazynowej o ok. 0,5 godz. dziennie na osobę oraz redukcji ilości błędów podczas kompletacji o co najmniej 80%, a także odzyskanie 60% czasu kierowników zmiany. To podwyższy jakość oferowanych usług przez ET Service i obniży koszt realizacji usług. W kolejnych etapach wdrożenia osiągnięto:
 • dostosowanie procesów magazynowych do całkowitej eliminacji dokumentów papierowych
 • zwiększenie płynności załadunków i likwidację przestojów między nimi – zwiększenie ilości naczep

[© Logisys. Zdjęcie wózkowego oraz marka M&M należą do firmy M&M. Wymienione marki urządzeń i systemów są markami będącymi własnością swoich producentów]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X