+48 515 038 568

Pro-Log

Nadzór wdrożenia i uruchomienia systemu IT - śledzenie partii produkcyjnych

Profil klienta

Pro-Log jest operatorem logistycznym specjalizującym się w obsłudze producentów z branży alkoholowej. Głównym klientem firmy Pro-Log jest Brown-Forman, producent alkoholi globalnych marek, takich jak Finlandia i Jack Daniels. Pro-Log oferuje swoim klientom kompleksową obsługę logistyczną łańcucha dostaw, w tym obsługę importu i eksportu towarów w oparciu o własną agencję celną i skład celny, magazynowanie towarów oraz dystrybucję do odbiorców.

Potrzeba klienta

[zdjęcie ©ProLog]

Główną potrzebą była integracja systemu śledzenia partii produkcyjnych w procesach logistycznych. Był to wymóg zarówno prawny, jak również systemowy, wynikający z potrzeby wydawania palet z konkretnej partii produkcyjnej pod dane zamówienie. W ten sposób Brown-Forman poprzez użytkowany system SAP może zapewnić sobie pełną kontrolę kosztów i kalkulację ekonomiczną dla poszczególnych zamówień i odbiorców.

Rozwiązanie Logisys

Wdrożono automatyzację łącznie 16 procesów magazynowych, takich jak: przyjęcia do magazynów podgląd zawartości palety, przesunięcia wewnątrz magazynu i międzymagazynowe, dostępność według miejsca, inwentaryzacja, wydania z magazynów. Ponadto sam system informatyczny MWS został odpowiednio dostosowany, ponieważ jako rozwiązanie starszej generacji, w pierwotnej formie nie mógł spełnić wymogów wdrożenia automatyzacji procesów magazynowych.

Osiągnięte efekty

    Dzięki wdrożeniu automatyzacji procesów magazynowych firma Pro-Log:
  • spełniła wymagania stawiane przez koncern Brown-Forman wdrażając system śledzenia partii produkcyjnej odpowiadający funkcjonalności SAP
  • zlikwidowała papierowy obieg dokumentów, dzięki czemu spadło ryzyko powstawania rozbieżności w obiegu dokumentów
  • umożliwiła znacznie bardziej precyzyjną kontrolę stanów ilościowych i jakościowych towarów składowanych w magazynach firmy
  • uzyskała możliwość wynagradzania poszczególnych pracowników magazynu za wyniki śledząc ich wydajność
  • unika nawarstwiania się błędów ludzkich poprzez pracę w pełni zautomatyzowanym systemie
  • zwiększyła dokładność obsługi procesów wejścia, uzyskując maksymalną ilość informacji w krótkim czasie i pozwalając na mobilne znakowanie wchodzących palet (wydruk z przenośnej drukarki dzięki komunikacji radiowej)

[© Logisys]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X