+48 515 038 568

Zeta Pro Office

Reorganizacja magazynu bez zatrzymania jego pracy

Profil klienta


Zeta Pro Office SA jest hurtownią dystrybucyjną działającą od 1989 roku. Zatrudnia ponad 30 osób. Głównym przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych.

Obrót firmy Zeta Pro Office wynosi 43 mln PLN rocznie.
Powierzchnia magazynu firmy to 1200 m2. W magazynie zatrudnionych jest 9 osób.

Potrzeba Klienta

  • Lepsze wykorzystanie powierzchni w istniejącym magazynie dystrybucyjnym
  • Reorganizacja magazynu i zaprojektowanie procesów logistycznych z uwzględnieniem planowanego wzrostu sprzedaży i rozwoju dystrybucji na najbliższe 5 lat
  • Optymalizacja procesów logistycznych ukierunkowana na redukcję błędów i skrócenie czasu operacji magazynowych

Rozwiązanie Logisys

Konsultanci Logisys w oparciu o prognozę wzrostu sprzedaży i zakładane kierunki rozwoju dystrybucji firmy ciągu najbliższych 5 lat zaproponowali rozwiązania umożliwiające zwiększenie liczby miejsc paletowych i punktów pobrań oraz minimalizację powierzchni przeznaczonej na drogi transportowe i strefy niezwiązane z operacyjną pracą magazynu. Dodatkowo zaproponowano poprawę systemu kompletacji zleceń poprzez wykorzystywanie nowych środków transportu wewnątrz-magazynowego. Dokonano analizy przepływów materiałowych oraz towarowych i zoptymalizowano ich przebieg – wyznaczone zostały optymalne ścieżki, strefy i obszary, a także określono organizację pracy i działań operacyjnych w magazynie.

Osiągnięte efekty

  • O 100% zwiększona powierzchnia w strefie kompletacji drobnych indeksów towarowych bez utraty powierzchni innych stref
  • O 40% zwiększona liczba miejsc składowania palet w regałach poprzez zmianę projektu magazynu oraz rekonfigurację belek regałowych
  • Redukcja liczby pomyłek oraz skrócenie czasu przeznaczonego na wyjaśnianie błędów, zmniejszenie liczby źle zlokalizowanych indeksów towarowych oraz skrócenie czasu kompletacji
  • Minimalizacja odległości pomiędzy punktami pobrań poprzez zastosowanie regałów wielopoziomowych oraz rozłożenie towaru według wyników analizy XYZ
  • Wyznaczenie newralgicznych punktów w magazynie, które zostały objęte procedurą umożliwiającą ich stałą kontrolę i utrzymanie przepływów

[© Logisys; zdjęcie © Zeta Pro Office]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X