+48 515 038 568

Żabka - audyt systemu logistycznego

Audyt logistyczny w Żabce Polskiej jako punkt wyjścia do optymalizacji i planowania rozwoju sieci handlu detalicznego

Profil klienta

Żabka Polska od 1998 roku do roku 2010 otworzyła ponad 2500 sklepów Żabka i Fresh Market. Oferta punktów handlowych obejmuje podstawowe produkty FMCG, a dodatkowo świeże owoce i warzywa, kawę na wynos oraz ciasto i wędliny.

Żabka Polska planuje w ciągu kliku następnych lat rozwój i otwarcie kolejnych sklepów pod marką Żabka i pod marką Fresh Market co oznacza zwiększenie obrotów w centrach logistycznych firmy. Aby sprostać ambitnym planom rozwoju sieci dystrybucji, firma Żabka Polska postanowiła zwiększyć efektywność logistyki.

Logistyka Żabki opiera się na dwóch centrach dystrybucyjnych. Specyfiką dystrybucji jest to, że do zdecydowanej większości sklepów można dotrzeć jedynie samochodem o ładowności do 3,5 tony.

Potrzeba i zaproponowana koncepcja

[© Logisys; wizualizacja sklepu Fresh Market © Żabka Polska]

Ze względu na planowany rozwój sieci handlowych Żabka i FreshMarket, firma chciała zbadać jak zmienią się wymagania względem jej systemu logistycznego.

  Logisys przeprowadził audyt, którego celem były:
 • wiarygodna i obiektywna ocena systemu logistycznego, w tym: sieci dystrybucji, operacyjnego zarządzania centrami dystrybucyjnymi, efektywności, ryzyka logistycznego, kosztów, stopnia wykorzystania własnych zasobów
 • uzyskanie informacji dotyczących możliwości, kosztów i ryzyka obrotu nową kategorią asortymentu
 • sformułowanie zaleceń dotyczących rozwoju logistyki sieci, w tym oceny współpracy z obecnym operatorem logistycznym

Audyt systemu logistycznego

  Przeprowadzony audyt logistyczny obejmował:
 • obserwacje bezpośrednie centrów logistycznych
 • obserwacje i wywiady z ajentami sklepów
 • analiza danych, kalkulacje symulacyjne
 • benchmarking
 • warsztaty analityczne i rekomendacyjne z menedżerami Żabki
 • analiza geografii dystrybucji
 • warsztaty rekomendacyjne z zarządem spółki

Osiągnięte efekty

  W wyniku audytu sformułowane zostały zalecenia i rekomendacje dotyczące:
 • rozwoju systemu logistycznego zgodnie z planami rozwoju sklepów Żabka i FreshMarket
 • logistyki nowej kategorii asortymentu
 • oszczędności kosztów w systemie logistycznym
 • współpracy z operatorem logistycznym
 • obrotu nową kategorią asortymentową

[© Logisys]

Newsletter HUB logistics

Zamknij

Zostaw emial...

Zamknij   X